+31 (0)18 364 9731 | +31 (0)6 44 41 63 22 concordium@solcon.nl

Klachtenregeling

Concordium Orthopedagogische Praktijk is aangesloten bij de Geschillencommissie Psychische en Pedagogische Zorg in Den Haag.
Verder ben ik als orthopedagoog lid van de NVO (Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen). Bent u als cliënt van Concordium Orthopedagogische Praktijk van mening dat er in strijd is gehandeld met de NVO beroepscode? Dan kunt u hierover een klacht indienen bij het College van Toezicht van de NVO via nvo.nl