+31 (0)18 364 9731 | +31 (0)6 44 41 63 22 concordium@solcon.nl

Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

Werkwijze

Hoe meldt u zich aan?

U kunt uw huisarts, medisch specialist of het jeugdteam in uw gemeente om een verwijzing vragen. U kunt daarna zelf contact opnemen om een eerste afspraak te maken.

Uiteraard kunt u ook op eigen kosten terecht zonder verwijzing. De kosten worden vooraf met u doorgesproken. Indien noodzakelijk kan een afwijkend tarief worden afgesproken.

Intake

Voorafgaand aan het eerste gesprek vult u thuis een formulier in over de ontwikkeling van uw kind op verschillende gebieden. In een eerste gesprek verken ik met u en uw kind (bij jonge kinderen soms met alleen de ouders) welke problemen of zorgen er spelen. Aan het eind van het gesprek wordt afgestemd welk vervolg er wenselijk en nodig is. Soms zijn meerdere gesprekken of nadere diagnostiek nodig om de problematiek helder te krijgen.  Vaak wordt ook informatie bij de leerkracht of mentor ingewonnen (uiteraard alleen na toestemming van de ouders). Een observatie of gesprek op school of een huisbezoek behoort ook tot de mogelijkheden. Vervolgens wordt de behandeling of begeleiding ingezet. Zo mogelijk wordt school hier ook bij betrokken.