+31 (0)18 364 9731 | +31 (0)6 44 41 63 22 concordium@solcon.nl

Braingame Brian

Braingame Brian

Concordium is gecertificeerd voor het geven van de training Braingame Brian. Deze behandelgame is geschikt voor kinderen van 8-12 jaar die problemen hebben op gebied van executieve functies (regelfuncties in de hersenen, zoals plannen, werkgeheugen, impulscontrole, mentaal schakelen). Deze training wordt gevolgd naast het normale behandelaanbod, zoals ouderbegeleiding en medicatie. Het voordeel van de training is dat deze thuis doorlopen wordt op momenten dat het voor kind en gezin het beste uitkomt. Er zijn 25 sessies, waarvan er slechts 3 samen met de behandelaar gedaan hoeven te worden.

Wat is Braingame Brian?

Braingame Brian is een training op de computer van een aantal cognitieve vaardigheden. Dit zijn leervaardigheden waarmee informatie wordt opgenomen, verwerkt, vastgehouden en op grond waarvan men tot geconcentreerd, flexibel, overdacht (dus niet ondoordacht en impulsief) en planmatig handelen in staat is. De cognitieve vaardigheden die met Braingame Brian getraind worden zijn impulscontrole (inhibitie), flexibiliteit (mentaal schakelen) en werkgeheugen. Deze vaardigheden worden ook wel samengevat met de term ‘executieve functies’.

De training bestaat uit drie trainingstaken en een spelwereld. Door de spelwereld die om de trainingstaken is heen gebouwd worden kinderen uitgedaagd de trainingstaken uit te voeren en worden ze beloond voor hun trainingsarbeid. De training bestaat uit 25 sessies van ongeveer 40 minuten en is gemakkelijk thuis uit te voeren binnen een periode van zes weken (vier sessies per week) en is goed in te plannen op momenten dat dit het beste uitkomt.

Hoofdkenmerken

De spelwereld voelt als een 3D-wereld en bestaat uit verschillende gebieden. Muziek en geluid maken het rondwandelen in de wereld tot een belevenis en bieden ondersteuning bij het uitvoeren van de taken. De instructies bestaan uit een enkel woord, waardoor kinderen met een leesprobleem ook zonder hulp de training kunnen doen (veel wordt ook voorgelezen). De game-elementen bestaan onder andere uit een verhaallijn, identificatie met de hoofdpersoon, animatiefilmpjes, een duidelijk doel, spelopdrachten, ‘mini-games’ (vis- en racespel) en de mogelijkheid rond te kunnen lopen met de hoofdpersoon in de wereld.

Spelwereld

De training begint met de spelwereld. We zien de omgeving rondom het huis waar Brian, een jongetje dat uitvinder is, net naar toe is verhuisd. In de spelwereld lopen zijn vader, moeder, broertje en steeds weer andere nieuwe personen rond die een probleem hebben. Brian bedenkt voor ieder probleem een oplossing, van een vliegende school tot een wandelende plantenkas, die zichtbaar worden in de spelwereld als de taken zijn gedaan. Al rijdend op zijn zelfgemaakte éénwiel-fiets (‘mono-cycle’) maakt Brian steeds meer vrienden en wordt hij steeds beter in de trainingstaken. Hij komt in een dorp, op het strand, in een vulkaan, in het moeras, op een eiland en in een ondergronds laboratorium en verslaat uiteindelijk zijn vijand, die jaloers is op al zijn successen. Om een indruk te krijgen van de spelwereld en de trainingstaken start het demo-filmpje.

Trainingstaken

Executieve functies zijn hersenfuncties die helpen bij het vasthouden en richten van de aandacht, het plannen, organiseren, sturen en het controleren van gedrag. We hebben ze dan ook nodig bij alles wat we doen, bij al ons doelgerichte gedrag. Bij kinderen met ADHD (en andere diagnoses) weten we dat (sommige van) deze functies minder sterk ontwikkeld zijn. Pas de laatste tien jaar blijkt dat deze functies ook te trainen zijn. Bij kinderen met ADHD zijn vooral werkgeheugen (informatie kunnen vasthouden die je nodig hebt bij een taak), inhibitie (op je rem kunnen staan en afleidingen kunnen weerstaan) en cognitieve flexibiliteit (makkelijk kunnen aanpassen als de situatie of taak veranderd) zwak ontwikkeld. Vandaar dat juist die functies getraind worden in Braingame Brian.

Switchtaak, werkgeheugentaak en stoptaak

De moeilijkheidsgraad van de trainingstaken wordt voor iedere taak afzonderlijk voor elk kind bijgesteld op basis van de resultaten die na iedere sessie worden weggeschreven in een centrale data base. Een internetverbinding is daarvoor noodzakelijk.

Doelgroep

De training in de huidige vorm is vooral bedoeld voor kinderen van acht tot en met twaalf jaar met de diagnose ADHD, of andere problemen in executief functioneren.

Wanneer kan uw kind starten?

(Neuro)psychologische diagnostiek voorafgaand aan de training is noodzakelijk om goed te kijken of uw kind baat kan hebben bij de training. Als uw kind elders al een diagnose heeft gekregen is het meestal niet noodzakelijk om voorafgaand aan de training nadere diagnostiek te doen (wel moet daarvan duidelijke verslaglegging ingezien kunnen worden). De Braingame Brian training kan ook bij Concordium gevolgd worden terwijl u elders verdere begeleiding blijft houden.

Na de diagnostiek volgt psycho-educatie over ADHD (en/of andere diagnoses) en dan kan de training worden ingezet, bijvoorbeeld in combinatie met een oudertraining. Medicatie kan vooraf aan de training worden ingesteld wanneer het kind mogelijk zonder medicatie de training niet vol zal kunnen houden.

Zie voor uitgebreidere uitleg over Braingame Brian de website van de makers: