+31 (0)18 364 9731 | +31 (0)6 44 41 63 22 concordium@solcon.nl

Diagnostiek

Diagnostiek

Diagnostiek

Diagnostiek

Diagnostiek

U vraagt zich af wat er met uw kind aan de hand is? U wilt weten waarom het op school niet lekker loopt? Vraagt u zich af of uw kind op het juiste niveau uitgedaagd wordt? U heeft vragen over de opvoeding of de ontwikkeling van uw kind?

Voorafgaand aan een behandeling of advies is het soms noodzakelijk eerst psychodiagnostisch onderzoek te doen. Bijvoorbeeld om duidelijkheid te krijgen over het cognitieve niveau of de sociale en emotionele ontwikkeling van uw kind. Zo’n onderzoek duurt gemiddeld 4-8 uur. Bij dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van genormeerde tests, observaties, gesprekken of spel. Bij de intake wordt aan de hand van een vooraf ingevuld aanmeldingsformulier de ontwikkelingsanamnese in kaart gebracht.

Concordium biedt:

R

Intelligentiebepaling

R

Onderzoek naar gedrags- en ontwikkelingsproblemen

R

Onderzoek naar sociaal-emotioneel  functioneren (zoals angst, persoonlijkheid, faalangst, somberheid)

R

Dyslexie onderzoek met dyslexieverklaring, ook bij volwassenen.

R

Onderzoek naar aandacht en concentratie, werkhouding, taakaanpak

R

In kaart brengen van leerproblematiek

R

Consultatie/advisering van scholen, zitting in zorgadviesteams, coaching van leerkrachten e.d.