+31 (0)18 364 9731 | +31 (0)6 44 41 63 22 concordium@solcon.nl

Je bibbers de Baas

Faalangsttraining

Wanneer uw kind last heeft van faalangst kan bij Concordium een training gevolgd worden om faalangst beter de baas de worden. Dit kan bij voldoende aanmeldingen in een groep, maar ook individueel. Bij deze training worden zowel ouders als leerkracht betrokken. De training “Je bibbers de baas” wordt hierbij gehanteerd.

Je bibbers de baas

In 2009 is de door mij geschreven training ‘Je bibbers de baas’ uitgekomen bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. Je bibbers de baas is een training om faalangst bij kinderen van ongeveer 9 tot 12 jaar te verminderen. Faalangst is een vorm van angst die je in je greep krijgt als je iets moet presteren. Faalangst is altijd gekoppeld aan iets wat moet, van jezelf of van een ander. Die angst werkt belemmerend, soms zelfs verlammend. De vrees om te mislukken bepaalt volledig het denken. Gebleken is dat het overgrote deel van de kinderen die aan Je bibbers de baas hebben meegedaan, er ook echt baat bij hadden. Direct na de training was er al sprake van minder angst. Ook in het voortgezet onderwijs was dit effect nog goed merkbaar. Kinderen met andere vormen van angst bleken eveneens baat te hebben.

De training is een groepstraining, maar wordt ook individueel toegepast. Er is een handleiding voor de trainer en een werkboek voor het kind beschikbaar. De handleiding is in feite een draaiboek, dat stap-voor-stap weergeeft wat op welk moment van de trainers verwacht wordt. Elke trainer kan er direct mee aan de slag. Alle benodigde materialen zijn bijgevoegd of zijn te downloaden via www.bsl.nl/faalangst. Het werkboek voorde kinderen wordt gebruikt in de trainingssessies, maar ook om thuis oefeningen uit te doen. Je bibbers de baas is een gestructureerde handleiding bij een faalangsttraining die gegeven kan worden door orthopedagogen, kinderpsychologen, gedragstherapeuten of psychotherapeuten. Daarnaast kan er een rol weggelegd zijn voor de leerkracht/Intern Begeleider als tweede trainer. De training is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie.

Train-de-trainer

Het is mogelijk om een train-de-trainer te volgen voor trainers die aan de slag willen (of al zijn) met Je bibbers de baas. Neemt u voor informatie en mogelijkheden hiervoor contact met mij op.