+31 (0)18 364 9731 | +31 (0)6 44 41 63 22 concordium@solcon.nl

Mijn naam is Marianne van der Zalm-Grisnich. Geboren in 1972 en opgegroeid in een gezin van 8 kinderen. Ik ben getrouwd en moeder van 2 zoontjes.

Deskundigheid en ervaring

Na een opleiding tot operatie-assistant chirurgie ben ik gestart met de avondstudie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Ik heb twee jaar stage gelopen in de kinderpsychiatrie in een kliniek en school voor kinderen met ADHD en gedragsstoornissen. Mijn eindscriptie ging over de problematiek van brusjes (broers en zussen) van kinderen met ADHD. Ik ben afgestudeerd in de studierichtingen Psychosociale problemen en Leer- en cognitieve ontwikkelingsstoornissen.

Naast mijn studie werkte ik vijf jaar als coördinator van de Hulp- en Informatie Telefoon van de oudervereniging Balans voor kinderen met ontwikkelingsproblemen op het gebied van leren of gedrag.

Na afronding van mij studie ben ik gaan werken als orthopedagoog bij Driestar educatief (voorheen st. BGS), een christelijke onderwijsbegeleidingsdienst. Ik deed daar veel diagnostiek bij kinderen, consultatieve gesprekken met leerkrachten en ouders, ouderavonden en faalangsttrainingen. Ook heb ik 8 jaar leiding gegeven aan de afdeling Hulpverlening primair onderwijs.

Omdat ik de behandeling van kinderen mistte heb ik destijds naast mijn werk Concordium Orthopedagogische Praktijk opgericht. Op dit moment richt ik mij geheel op mijn eigen praktijk.

Ik heb in 2007 de opleiding tot supervisor gevolgd, waarna ik gecertificeerd ben tot  supervisor voor de diagnostiekaantekening van de NVO, de opleiding tot Orthopedagoog Generalist (NVO), Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP), schoolpsycholoog en Kwaliteits register Jeugd (SKJ).

In 2009 is mijn faalangsttraining “Je bibbers de baas” uitgegeven , geschikt voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs.

Onlangs ben ik gecertificeerd voor de training “Braingame Brian”, een game voor de behandeling van executieve functieproblemen (zoals ADHD) bij kinderen. Ook ben ik gecertificeerd voor de “Cogmed werkgeheugentraining” die door zowel kinderen als volwassenen gevolgd kan worden.

Mijn deskundigheid houd ik op peil door voortdurende bij- en nascholing, lezen van vakliteratuur, supervisie en intervisie met ervaren collega’s.

Ik werk vanuit een christelijke levensvisie, wat betekent dat ik de Bijbel aanvaard als richtlijn voor mijn leven. Iedereen, ongeacht zijn persoonlijke overtuiging of visie is welkom bij Concordium. Ik zie de mens als een geheel van lichaam en geest, in verbinding met heden en verleden, gericht op de toekomst. Vanuit deze visie denk ik graag met ieder kind en iedere ouder mee, op zoek naar hoop en uitzicht op verbetering van de ervaren problematiek. Uitgaande van de kracht van kind en ouders.

Registraties:

– BIG registratienummer: 79926936331
– Orthopedagoog NVO Generalist reg.nr. G0898 
– Supervisor NVO Generalist
– Supervisor Kinder- en Jeugdpsycholoog (NIP) reg. nr. 212111
– Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) reg.nr. 120000175